fbpx

מאמרים

15/05/2017

אודות החינוך הפיננסי

הגופים הפיננסיים אינם אחראים על תוכניות הלימוד, אבל ראוי שייטלו חלק בחינוך פיננסי. יו"ר בנק הפועלים כותב ל"כלכליסט" נסו להיזכר מתי למדתם לראשונה להשתמש בצ'ק: מי לימד אתכם מהו היסב ,מה רושמים על צ'ק, היכן חותמים ואיך מפקידים? אם נציג את השאלה הזו במשאל אקראי ,סביר להניח שהמכנה המשותף בין התשובות שנקבל יהיה: "למדנו זאת בפעם הראשונה שבה נדרשנו להשתמש בצ'ק." זוהי דוגמה לפעולה פיננסית פשוטה שאנו מבצעים, אך העולם הפיננסי שבו אנו נדרשים לנווט היום מורכב הרבה יותר. אנו חיים בעידן של חופש בחירה: ההיצע והגיוון הרב של המוצרים הפיננסיים והתחרות הקשה ביניהם הגבירו את המודעות לחופש הזה. תם העידן שבו החלטות פיננסיות משמעותיות התקבלו עבורנו על ידי גורמים מרכזיים – בין אם אלה גורמים ממשלתיים ובין אם אלה […]
15/05/2017

אלימות עוני וכלכלה

מנכ"ל הביטוח הלאומי: "כשלנו בהגנה על חלשים" לדבריו של הד"ר יגאל בן-שלום מנכ"ל הביטוח הלאומי, הקיצוצים בקצבאות הם "הסיבה לכך שבשנים האחרונות אנו עדים לעליה באלימות ועוני". את הדברים אמר בכנס שהתקיים באוניברסיטת ת"א. מדיניות הממשלה גרמה לגידול בפערים בין השכבות החלשות והחזקות בישראל. בשם הרצון להגדיל את הצמיחה במשק הוקטן נטל המס והקצבאות קטנו. ההכנסה הפנויה של העשירונים העליונים גדלה, בעוד שהכנסתם הפנויה של העשירונים התחתונים, שלא מגיעים לסף המס -נשארה בעינה ואף ירדה. הקצבאות השונות קוצצו בהיקף של למעלה מ-15 אחוז. כיום יש מאות אלפי אזרחים שקיצצו להם את הקצבאות, והם לא נהנים מהקטנת המס, דבר הגורם להרחבת הפערים בחברה ולגידול בעוני. ניתן לראות במחקרים רבים את הקשר בין מדיניות כלכלית, עוני ואלימות. ארה"ב, שבמקרים רבים משמשת לנו […]
דילוג לתוכן